Torsdag 16.januar 2014 kl. 18.00, Revsnes hotell, Byglandsfjord,  arrangeres det Nytt møte for samlingen som ble avlyst den 12.november pga fotråteutbruddet.

Det er mange av dere som  nå har forsøkt å bruke «radiobjeller» på sauene på beite. Erfaringene er litt ulike.

Dette er store investeringer som mange nå er i ferd med å gjøre. Vi tenker derfor at det er tid for å få til en utveksling av erfaringer med hvile type «bjeller» som gir best resultat i de ulike terrengene. Gir det god nok oversikt over hvor dyra er i beite? Hvor mange «bjeller» må det til?

Den andre delen av programmet  er viet ledermøte og beitelag med fokus på:

  • Oppsummering «fotråte»
  • Innlegg fra beitelaga (status for beitesesongen)
  • Innlegg og orientering fra Lisbeth Kismul, (rapp beitelaget)

Enkel servering

Se fullstendig program på denne lenken

PÅMELDING innen 08 jaunar 2014 og det er følgene muligheter for påmelding:

mail til: FMAALSK@fylkesmannen.no  eller kbl@vaf.no eller sms eller ring 94505946

 

Velmøtt til en nyttig samling!!

 

mvh

Kåre Blålid og Lisbeth S Kismul