Møtet starter kl. 18.00 med omvisning i det nye sauehuset til Arne Eskeland i øvre bygda i Gjerstad.  Bygget er beregnet til 200 vfs.
 
Kl. 19.00 blir det møte om lamming med mer ved veterinær Trygve Holtebekk på gamle Lunden skole med enkel servering.
 
Påmelding til din lokallagsleder i løpet av dagen 28.3.16, som videreformidler til Morten Foss, Tvedestrand.