Tilsyn er en viktig del av vår hverdag og en oppgave sauebøndene tar alvorlig. Vi minner allikevel om behovet for å planlegge dette godt og føre rapporter når tilsyn er gjennomført. Her kan du finne skjema som kan brukes til slik rapportering! Med mindre beitedyr i enkelte områder, fører dette med seg at dyrene slår stadig lengre ut fra sine vanlige beiteruter. Stadig flere beitelag prøver ut elektroniske bjeller, Findmysheep og Telespor, noe som øker vår kompetanse på dyrenes beiteruter samt om annet adferd i flokken.

Det er stadige reportasjer om kontakt med ulv i fylket vårt.  Fylkesstyret i NSG og Bondelaget Agder følger derfor årvåkent  med hva som skjer og om det er behov for tiltak. Summen av alt er økt behov for kvalitativt tilsyn.

NSG sentralt har sent brev til alle lokallag. Vi håper at lokallaga tar opp denne informasjonen ved de ulike treff som blir arrangert i sommer. Kopi av brevet finner du ved å KLIKKE her

Fylkesstyret ønsker alle lykke til med beitesesongen og om rolig forhold. God sommer!!

 

Tilsyn i Setesdal austhei!