Det vil i l p av tordag 30.9.21 bli sendt SMS til alle påmeldte til kåringer om endringer i gjennomføring og program. Viktig at alle som mottar denne SMS  bekrefter/avkrefter at de kan delta slik det blir foreslått.

Fredag 1. oktober gardskåring for påmeldte til Evje ( Evje 2.10 avlyses pga utfordringer hos arrangør)

Lørdag 2. oktober (for påmeldte til Dølemo 1.10 ) møter på Dølemo fra kl 10.00 lørdag 

Gardskåring i Valle pga forsatte restriksjoner for fotråte.

Vi beklager endringene. Årsakene ligger i værforhold fredag på Dølemo og utfordringer hos arrangør på Evje for lørdagen.