Vi ønsker i år som tidligare å kåre dei beste værlamma for vidare bruk i avl.

Og vil minne om at alle som ønsker å kåre værlam skal være hovedmedlem i NSG.

Vi skal ha tre kåringssjå i år, fredag 29. september på Tvedestrand VGS, Holt og lørdag 30. september på Evje. Oppstart begge stader kl 1000.

I tillegg har vi fått dispensasjon til å halde kåringssjå i Valle, søndag 1. oktober kl 1000.

Dette vil gjelde kun for sauehaldere i Valle kommune.

Og kåra lam på sjået i Valle kan kun omsettast innan Valle kommune.

Dette pga gjeldane forskrift om bekjemping av ondarta fotråte.

Det er fortsatt ikkje anledning å møte på kåringssjå dersom ein har kamelider (Lama, Alpakka osv) i besetningen.

Det same gjelder besetninger som har storfe som har restriksjoner pga ringorm.

Berørte besetninger kan få tilbud om gardskåring.

Kåra lam i desse besetningane kan kun brukast i egen besetning og kan ikkje selgast til andre.

Dei kan heller ikkje være med i værering kommande sesong.

 

  • Alle frå kommunane Bykle, Bygland, Evje og Hornnes, Froland, Iveland, Birkenes og Lillesand melder inn på kåringssjå Evje
  • Alle frå resten av Aust Agder utanom Valle melder inn på kåringssjå Tvedestrand VGS, Holt.
  • Valle melder inn på kåringssjå Valle.
  • Frist for innmelding vert setta til onsdag  27. september.
  • Vi kan kåre værlam av alle raser det er kåringsregler for.
  • Egenerklæring ved kåring må være utfylt og leverast til styrar av sjået ved ankomst kåringssjå.
  • Straks etter kåringsesongen vil vi offentliggjere kven som har kåra lam og kva rase dei har. Dette er viktig for å få godt salg og spredning av nye kåra værlam.

Se mer detaljer ved å klikke HER

Veiledning om fotbad av værlam før kåring og før videre salg finner HER