På Evje møter alle frå kommunane Bygland, Evje og Hornnes, Froland, Iveland, Birkenes og Lillesand. På Dølemo møter alle frå resten av Aust Agder utanom Valle som skal ha gardskåring. Vi kan kåre værlam av alle raser det kåringsregler for.

Det er tilbud om litt mat mm på begge steder. Kontant salg.