Mange var det som stoppa opp og riktig nøyt smaksprøvene. Her fekk også lokallaget anledning til å profilere næringa og det flotte produktet som lammekjøtet er. Mange av bygdas sauebønder møtte opp for å smake og prata. 

Alle som var innom likte smaksprøvane. Det var også mange spørsmål om sau og produkt som grillteamet svarte på. Kiwi var svært imøtekomande å sponsa med potetsalat og drikke som sette ein ekstra spiss på opplegget. Trur dagen kan gjer at langt fleir vil grille sau og lam. Totalt ein svært vellykka og gild dag. Det virka til at sauen og produsentane fekk presentert seg godt

Grilling midt på dagen skapte mye god drøs på utsida av Kiwi

Et flott grillteam fra Evje og Bygland lokallag viste fram våre gode kvalitetsvarer.