Endelig var det igjen mulig å gjennomføre Landbrukets dag på Evje med utstillere, foredrag, underholdning og ikke minst, med publikum tilstede. Et vekslende vær gjorde at publikum var litt til og fra, men alt i alt en flott helg.

Aust og vest Agder sau og geit holdt felles stand. Ingrid Reiersen og Nina Mørland arrangerte spørrekonkurranse alle dagene og delte ut flotte NSG artikler i premie. Videre var det sauklipping alle dagene framført av Sven Reisersen og søstrene Ruth og Inga Lill Rossevatn. 

Linn Kristin Flaten  dro masse folk under sine dyktige fremvisinger av gjeterhunden i arbeid. Publikum lot seg imponere.

Masse mennesker besøkte standen og hadde gode spørsmål om småfehold mm. Vi som bemannet standen svarte etter beste evne. Mange kjente bønder og medlemmer stakk og hodene innom. Et stort telt over standen gjorde at det flokket seg bra når regnbygene tok tak.

Bilder:

Dag Otto Lauritsen bidro med inspirasjonsforedrag og fulgte på med å være konferansier når tvillingene Ruth (t v) og Inga Lill Rossevatn viste frem sine dyktige klippe ferdigheter.

Foto Kåre Blålid

Masse tilsurere søkte standen når klipping ble annonsert. Her er Sven Reisersen ig Inga Lill Rossevatn i aksjon

Foto Kåre Blålid

Inga Lill klipper på en trygg og rolig måte. Publikum er imponert

Foto Kåre Blålid

Linn Kristin Flaten dro masse tilskuere når hun og Billy Jean viste frem samspillet mellom hund og "gjeter". Flott fremvisning

Foto Kåre Blålid

Foto Kåre Blålid

Ruth imponerer publikum.

Foto Kåre Blålid

Sven Reiersen sto for det faglige bidraget og ga tilhørerne et godt innblikk i saueklipping mm

Foto Kåre Blålid

 

Pressen var aktivt tilstede og bidro med gode reportasjer - her fra Agderposten. 

Foto Sindra Haugen Mehl, Agderposten