Heiasendinger er i gang - nå står bare de høgst liggende områdene igjen. Vi ser fram til en rolig sesong fritt for rovvilt og løshund. Skulle sau komme på trekk i f t evnt tørke så bidrar vi så langt det går med å formidle info. Ta kontakt om det er noe.


Begge fylkeslag på Agder planlegger felles opplegg under Landbrukets dag på Evje 11-13.8.23. Lokallag inviteres til delta. Ta kontakt. Tema i år er beredskap noe vi er svært opptatt av. Ser frem til å møte gamle og nye medlemmer, gjetarhundfolket og sauebønder!

Sist samling i NSG tok opp organisering av gjetarhund miljø. AASG fikk bekreftet at vår organisering er trygt og riktig forankret i NSG sine lagslover. ( paragraf 2 og 18) Selvstendige lag som står helt fritt utenfor fylkeslagene må vurderes i f t om organisasjonsformen er hjemlet i NSG sitt regelverk.

Kjøtt i skole rulles ut for fult i det nærmeste. Vi setter opp eget tema med lokallag om gjennomføring. (se presentasjon HER)
Vi setter og i gang vervekampanje. Finn du og en og verve. Det settes opp gode premier. Når vi 1000 nye innen utgang av året? Brett opp armene og delta. Sauebonden og gjeterhunden trenger NSG
 

Flere av oss drar nå over til Scotland og VM i saueklipp og ullhantering. Vi skal heie frem våre deltagere og ellers nyte noen dager i et spennende miljø.

Fylkesstyret ønsker oss alle en god og rolig sommer med akkurat passe regn og sol.
God sommer.

AASG fylkesstyre

GPS gir oss god oversikt på dyr og beitesituasjon

Alle er med og dyr sjekkes og behandles gruppevis før heiaslipp

Lam og sau sortes for ulik behandling og observasjon.

Kjente omgivelser. Slipp i mindre grupper trygger at sau og lam finner hverandre

Kreative løsninger når regnet uteblir

Alle bilder foto Kåre Blålid