Det er nå slutt på de kalde rolige kveldene hvor vi kunne slappe av sammen med trygge dyr i måneskinnet!  Med lysere kvelder kommer også lamminga. Noen er nok i gang allrede, mens andre er i startgropa.  Regner med at alle er vel forberedte med merker, grinder og annet utstyr.

Lokallagsledere er oppfordret til å spre informasjon om at våre hjemmesider nå er aktive og at vi  vil benytte disse til å gi meldinger ut til medlemmene. Vi håper vi iløpet av våren har fått dette skikkelig på plass. Videre er Linn Kristin Flaten ettervert på plass med innhold på sidene våre for gjeterhund. Leder jobber med den saken.

Vi står overfor et viktig landbruksoppgjør som vi håper skal lande uten brudd innen nasjonaldagen. Vi setter vår lit til at våre sentrale tillitsvalgte, sammen med Staten, vil få dette i havn på en måte som gavner oss alle. Vår produksjon av lammekjøtt er viktig og nødvendig, men vi trenger sårt oppjustering av betalingen på rekke områder.

Styret minner også om to søknadsfrister som er nært forestående: ( begge sakene er omtalt på våre hjemmesider):

  • 19.04.13 frist for å søke om kurs for godkjenning av kadaverhund
  • 01.05.13 frist for beitelag å søke om tiltak i laget. Fylkesmannen

Vårt neste styremøte er i oppstarten av juni. Ikke nøl med å ta kontakt med leder eller andre i styret i forhold til tema dere ønsker skal bli debattert.

Hilsen

Styret ved leder.