Med tydelige føringer fra FHI og veileder fra NSG ble samlingen gjennomført ute i et nydelig sommervær, så en meters avstand ble ingen utfordring. 13 medlemmer møtte opp – slåtten er i sluttfasen så mage måtte og prioritere dette denne kvelden.

De fremmøttte fikk hilse på nytilsatte såfekontakt i Nortura, Marit Elise Smith Eidet, som fortalte litt om seg selv, om sine studier, fremtidig kontorplass på Rige, Norturas tilnærming til markedet for sau og lam og mye mer.

Interessen blant deltagere var stort når tema marked kom opp. Her var det mange ideer for tiltak, samt refleksjoner og tema som Nortura kunne ta med seg videre.

Fylkesleder, og sekretær i lokallaget, Kåre Blålid, orienterte også fra NSG. Markedet er prioritert høyt i organisasjonen både med et snarlig møte i representantskapet med marked og produksjon på sakskartet og med kampanjer. Vi må alle fremsnakke våre eminente produkter og tilby lam og får så ofte vi kan. Viktig er det og at vi følger med i butikkene og etterspør våre varer. Norura og andre slakterier har et stort spekter av varer i sine sortemang, men de må være tilgjengelig i dagligvarehandelen.

Anne Hodnebrog sørget for gode grillpølser fra Nortura med ditto tilbehør. Kake og kaffe ble og servert og alt dette holdt god flyt i bondedrøsen. Det var godt å komme i gang med et treff i miljøet.

Lokallagsmøte i Grimstad, hos Hodnebrog på Hesnes

Marit Elise Smith Eidet. Småfekontakt i Nortura

En meter mellom deltagere!!

Mange flotte produkter til folket i sommer