Mange er innom for å slå av prat med fylkeslederne  eller følge med når Sven Reiersen demostrerer saueklipping.

Spørsmålene er mange og de spenner over mange tema. Men nyskjerrigheten til sau og norsk landbruk er stor og det er viktig at vi er der og kan bidra. Med sau i bingen for folk komme tett på. Øremerket er ikke prislapp men fatisk et merke som inneholder mye informasjon. Hvor ofte klippes sauen? Hva brukes ulla til? Hvor tungt blir et lam? Hvor gammel blir sauen? Hvor mange raser har vi egentlig? Dette er bare  noe av de undringene folk går rundt med og som gir grunnlag til gode samtaler.

under det noen bilder fra dagene: