Tema:

-Kva er god jord og plantekultur?

-Korleis dyrke godt grovfor?

-Økonomien i grovforproduksjonen

Innlegg ved Jan Karstein Henriksen frå Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Vel møt