På kveldens agenda sto økonomi. Foredragsholder var Harald Pedersen fra Tveit Regnskap AS med overskriften: Tjen penger på sau med dagens betingelser.

H P tok forsamling med på to gode økter hvor fokus ble satt på inntekter, variable kostnader, tilskudd, dekningsbidrag, saueholdet generelt mm.

Mange perspektiv kom opp som Hvor mange kg slakt for vi ut av hver vinterfôra sau? Hvor mange av de fødte lam greier jeg å få frem til slakt? Hva er mine fòr kostnader? Skaffer jeg meg kunnskap / deltar på møter hvor tema om dyrehold og økonomi belyses? – slike bønder har oftehøye dekningsbidrag

H P tegnet et oversiktlig totalbilde og reiste refleksjonsspørsmål. Mange kom med spørsmål fra salen som igjen ga mulighet for debatt.

Jakob Såghus, NLR Agder, er prosjektleder i NY GIV og deltok på møtet. Han sørget og for at det ble tid til bondeprat og god servering. Møtet avsluttet kl 21.30 og vi håper alle kom vel heim.