Tema for samlinga var: Snyltere og alternativ behandling, vedlikehold av kulturbeite, rydding av nye beiteområder og bruk av SMIL-midler.

Veterinær Hallvard A. Øiestad orienterte om beiterelaterte innvollssnyltere med tilhørende gode tips om profylakser, både ikke medikamentell og medikamentell behandling. En praktisk og matnyttig orientering.

Alle fikk en smak av grillsommer, der Nortura stilte med grill og kjøtt, selvsagt lam, og Erling potetsalat og grønt.

Etter mat fikk vi en fin vandretur i nyrydda kulturlandskap rundt Østre Moland kirke.Her har Erling lagt ned mange dugnadstimer ,og resultatet er blitt et flott kulturbeite. Her ble det utvekslet mange gode gjerde- og ryddetips. Et flott stykke arbeid!  Erling gjerder for framtida og det er slett ikke tilfeldig at han i sin tid fikk kulturlandskapsprisen i Aust-Agder.

Morten Foss orienterte om SMIL-ordninga og eksempler på hvordan den kan brukes.

 

God fagdrøs rundt bordene

Erlng Brekkemoen forteller om gården