Sett av tid til både faglig - men og - sosialt treff. Det er viktig å komme seg ut og treffe kolleger - det styrker vår helse ! Ta turen til Evje kino, Evjemoen torsdag 12.3.24 kl 1900.

Her blir relevante tema løftet frem og mye tid er satt av til dine spørsmål - refleksjoner og kommentarer

  1. velkommen
  2. Digitale tilsyn
  3. Ringorm
  4. Dyreveldferdsprogram sau
  5. Status dyreveldferd 
  6. Friminutt med noko attåt
  7. spørsmål - kommentarer mm

Agder Bondelag facebook