De fremmøtte produsenter ble delt inn i passe grupper og tildelt kunnskapsrike guider som ledet gruppene rundt i lokalene. Vi fulgte veien slik bearbeiding fra slakt – kjøl – tilbedring av produkter – pakking mm er lagt opp.

Kapasiteten på slakt imponerte forsamlingen med bl a 15 storfe eller 46 gris eller 120 lam pr time!

Videre viste produksjonssjef i pølsemakeriet, Normann Johannesen, kapasiteter som 2 tonn med pølser – 1,5 tonn burgere, samt ny maskin til steking som allerede har bak seg 200 tonn med stekte produkter. Det er foretatt store investeringer - nesten alle maskiner i flere millioners klassen. Her var og en ny maskinlinje til 7 millioner som var med å ta ned forbruket av plast ved pakking av varer.

Over 100 ansatte står for produksjonen fra bås til bord. Moderne dyretransport biler – mottaksfjøs – klippestasjon – slaktelinje – kjøl – produksjon og frys. All ledd med fokus på HMS. Nesten ingen enheter ble løftet. Det ble bl a benyttet traller – vinsjer – transportlinjer i tak mm i tillegg til et bredt spekter av personlig verneutstyr. Mottoet er at dyret «går» og ansatte «står»

Videre tilbyr Jens Eide AS årlig læreplass til 6 lærlinger innen fagene på slakteriet. Jens Eide  har løpene kontrakt med skolene for å øke rekruttering.

Mattilsynet huses også med ca 100m2 lokaler samt noe utleie på frys ellers er det meste av lokaler nå kun til eget bruk.

Etter runden i lokalene samlet Jens alle fremmøtte til bevertning og innlegg i et stort møtelokale. Her ble det servert en smakfull lapskaus mens forsamlingen fikk ulike presentasjoner om slakteriet, tall , tips om produksjon av Odd Rune Norby. Det hele ble avsluttet med  et engasjerende foredrag fra bonden Rune Undheim med tema det gode bondeliv. Han målband alle med en historie fra barndom til dags dato og med alt som kan skje i en slik tidslinje.  

Under er det utvalg bilder fra produsenttreffet

Alle bilder under er foto Kåre Blålid (untatt bilde av Rune Undheim)

Alle ble delt inn i grupper slik at dialogen kunne opprettholdes underveis

Lokallagsleder Magnus Tveit Torsvik, Froland sau og Geit lot seg imponere av store produksjonslager

Produksjonssjef pølsemakeri Normann Johannsen informerte om kapasiteter mm

Jens Eide sørget for at neste generasjon produsent forblir videre leverandør

Ingen løft - alt på traller

Fra venstre: Marit Gunn Tveit, Eilif Hovatn og Magnus Tveit Torsvik

Noe fra kjølerommet

Alt med stor kapasitet

klassifisering av slakt

Nye bærekraftige materialer gir kraftig reduksjon av bruken av plast

Slakteriet tilbyr oppdeling etter kundens ønsker

Mottak av lam og sau

Inngangen til lokalene er smykket med bilder

Renhold mellom dyreslagene er svært viktig 

Eksempel på inntjening ble gjennomgodt fra scenen Odd Rune Nordby

Produsentkontakt Odd Rune Nordby 

Mange møtte opp til produsenttreff.

Rune Undheim, seniorbonde fra Finsland produserer mer enn 100 tonn  kjøtt i året holdt foredrag om - Bondens ve og vel. 

Bildet over er fra Fædrelandsvennen( Fvn.no) kronikk 27.6.2023

Den alltid blide  Ine Eide tok i mot og serverte smakfull lapskaus med masse kjøtt!