Vi ønsker at alle lokallagsstyrene skal komme sammen med fylkesstyret for i sammen debattere og drøfte organisasjonsarbeidet i fylket vårt.

Organisajonsarbeid i AASG - Innleder via teams: Åshild Øritsland Våge - vara til NSG styret.

  • Hvor står vi?
  • Hvor vil vi?
  • Hvilke forventninger har vi til AASG og NSG?
  • Hvordan organiserer lokallagene seg i f t informasjonsspredning til medlemmer.
  • Min side - oppdateringsarbeid i lokallaget.?
  • Gjeterhundarbeidet.

Andre saker:

  • Info fra Bjellelaget - innspill fra lokallag.
  • Grytten - NSG høringsarbeid
  • Prosess vedrørende Landbruksoppgjøret 2023.

Servering.

 

Vel møtt hilsen Fylkesstyret