Resultatet så langt er at det er påvist 10 besetninger med fotråte. Endelig resultat foreligger når svar fra innsendte prøveresultat foreligger. Vi regner med å ha dette klart om ca 14 dager. Det ser derfor ut til at omfanget er avklart og de ulike bruk blir nå veiledet i sitt saneringsarbeid. Prosjektet Friske føtter foretar også opplæring av egne saneringsveterinærer i disse områdene. Lokallagene følger opp med dialog direkte mot berørte medlemmer.

Prosjektet Friske  og  Aust-Agder NSG takker for den flotte innsats lokallagene har utført. Det har vært utøvd en mektig dugnadsånd og snuingen har gått i rekord fart med stor kapasitet. 13 ulike lag har jobbet på spreng i 3 dager over hele fylket. NSG takker også Friske føtter for uvurderlig støtte, logistikkhjelp og kunnskap. Et helt nødvendig bidrag!!!

 

Kåre Blålid

Fylkesleder