Prosjekteier har vært Aust-Agder sau & geit med NLR Agder som prosjketleder.

LES OPPSUMMERINGEN HER