Ellers var det et ordinært årsmøte med godkjenning av Årsmelding og et årsregnskap som ble tatt til etterretning.

Vi fikk noe diskusjon i f m ledersamlinger fremover. Her ble det vedtak på at bevilgningene i år til Agder Bondelag blir som forslag til vedtak var forfattet – 2/3 av landbruksråd oppad begrenset til 200`.

Fra neste år endres dette til å være en ledersamling hvor alle organisasjonen i fellesskap kommer i sammen. Det vil stimulere til samhandling på tvers, det vil bidra i tillitsvalgt opplæring, møteplasser mm.

Møtet avsluttet med smakelig lunsj på Pernille!

Fylkeleder Kåre Blålid deltok på vegne av Agder Sau og Geit

Se mer om Landbrukssamvirke Sør  HER

Bestandig god stemning når "landbruksfamilien" samles på Agder. Valgfri lunsj gikk i alt fra stekt kompe med surmelk til hamburger og pomfries.

Foto Kåre Blålid