Aust-Agder Sau og Geit har tatt initiativ til prosjektet ”Ny giv i saueholdet 2015-2017”. Målet er å styrke fagmiljøet, bidra til bedre lønnsomhet, økt produksjon og kvalitet i saueholdet i fylket. En tar sikte på etablering av minst 5 faggrupper for å nå målene. Det viktigste arbeidet skal skje her og disse vil derfor få en sentral rolle i prosjektet.

Med seg på laget har Aust-Agder Sau og Geit Fylkesmannens landbruksavdeling, Bondelaget, Småbrukerlaget og Norsk landbruksrådgiving Agder og Setesdal.

Alle som er interessert i sauehold er velkommen til møte følgende steder:

Froland, kommunehuset Tid: Onsdag 4. kl. 18:30-22:00

Ose,  Grendehuset - Tid: Torsdag 5. april kl. 18:30-22:00

 

Program for kvelden finner du her: