Ønsket er å fortsette med sau og målet har vært en gradvis økning fra dagens ca 140 vinterfora til ca 250. De ønsker å kunne leve av dette. De ønsker å kunne leve som andre med mulighet for et normalt sosialt familieliv. De ønsker å utnytte de lokale forutsetningene rundt gården og beitene i fjellet. De ønsker å bidra med sunne bærekraftige matprodukter til folket. 

Men tørr de å satse? Planene for å rehabilitere og fornye fjøset ligger klart. En gjennomføring av ønskene nevnt over bygger på at tørr å investere og modernisere uthus, slik at de kan leve og arbeide på bruket uten at kårkallen må gå der daglig.

Da trenger de å oppleve at økonomien i saueholdet styrkes kraftig. Det å ligge på nært 50% av gjennomsnittet for landbruksinntekt gir ikke bærekraft. Det gir heller ikke håp til å satse. De må oppleve at organisasjonen arbeider for dem, de må oppleve en statsråd som leverer etter lovnadene i Hurdalsplattformen og de må tro at det trekkes forutsigbarhet for en langsiktig  stabil økonomi. 

I disse dager jobbes det med lokale innspill til jordbruksforhandlingene. Lokallag og fylker spiller inn ønsker, behov og tall til sentale tillitsvalgte i NSG. Aust-Agder fylkesstyre er tydelig på at det i 2022 må bli tatt et solid jafs. Kravet fylket har satt opp er betydelig, men i tråd med realitetene. Dette er kritisk nødvendig for å gi muligheter til matprodusenter som Mosdøl i Bykle. Det er kritisk nødvendig for å vise unge på vei inn i næringa at dette er en næringen med framtidstro. Dette er nødvendig for å opprettholde en produksjon som er så klimanøytral som mulig. Lam som får gå fritt sammen med mor i frodige utmarks - og kulturlandskaps områder på Agder. Beitedyr hører hjemme på Agder og det gjør bonden og!

Landbruksminister Sandra Borch - vis oss at vi kan tørre å satse!

NRK-Sørlandet journalistene Sander Heggheim og Leif Dalen besøkte noen bønder i gamle Aust-Agder og tok opp spørsmålet økonomi:

Les  reportasje om setesdalbonden på NRK Sørlandet HER

HER kan du se innslaget på nyhetene den 13.januar 2022. 

 

Tor Hallvard Mosdøl saman med kona Jørgine Sofie og sonen Tarjei (4)

Foto: Leif Dalen /NRK

Han og familien ønsker å satse. Tørr de å sette gård og grunn i gjeld? 

Foto: Leif Dalen /NRK