Arena for møtet var som vanlig Revsnes Hotell, Byglandsfjord i Setesdal. Et ca midtpunkt for de fleste. Like langt for de med lengst reisevei i begge retninger så det passer bra. 

Noe frafall i fylkesstyre pga sykdom. Leder testet positivt samme dag, men deltok på møtet via teams. Møteledelsen ble delt mellom leder på teams og Magnus Tveit Torsvik i salen.  Ellers var fremmøtet godt og stemningen god.

Leder hold sin tale med fokus på medlemsmassen, lokallagsstruktur og fokus på det arbeidet fylkesstyret vil rette mot lokallagene i 2022. Lokallagene må bli sett og støttet i sine opplegg rettet til medlemmene våre. Alle årsmøter lokalt er avviklet på en flott måte.

Videre var det søkelys på det alvorlige rundt den dramatiske de kostnadsøkningene og det kommende viktige landbruksoppgjøret. Kravene er sendt inn til NSG og Agder Bondelag. Alt dette skaper store forventninger. Til slutt pekte leder på det arbeidet som ligger foran oss med dialog mot Mattilsynet. Sammen med Agder Bondelag gjennomfører vi møte med MT. Situasjonen oppleves av berørte som krevende og støtten fra andre til at noe må skje er stor.

Alle fylkes årsmeldinger ble opplest sammen med fylkets egen årsmelding. Deretter var valg, regnskap og budsjett. Det er noe midler på fylkeskonto og det kom vedtak under budsjett om å støtte utgifter fra medlemmer til årets kåring. Videre ønsket gjeterhund at det ble vurdert å investere i tilhenger med grinder.

Valg gikk greit. Trygve Steine ble takket av etter lang innsats. Han tok ikke gjenvalg i år. Blomster og gode ord ble overrakt. Guro Vevstad fra Gjerstad kom inn som ny i styret. Hun ble hilst velkommen. Øvrige inkludert leder ble alle gjenvalgt.  Styret ser frem til å starte opp med nytt år.

Arbeidsplan ble godkjent. Samhandling med Vest-Agder fortsetter.

Nest Leder i Agder Bondelag holdt innlegg med hilsen. Delte god minner og pekte samtidig på felles utfordringer fremover. Godt samarbeid.

Ildsjelen i Nortura Stian Espedal hold kveldens foredrag. Dette skapte motivasjon og engasjement. Han belyste mange tema på sin levende måte. En oase av kunnskap og erfaring.

HER kan du finne årsmelding og protokoll fra årsmøtet.

Nytt styremedlem, Guro Vevstad fra Gjerstad. Foto Magnus Tveit Torsvik.

Nestleder i ABL, Åge Gyland. Foto: Magnus Tveit Torsvik.

Stian Espedal, Nortura. Foto: Magnus Tveit Torsvik.

Sluttforing av lam var et av mange tema. Foto: Magnus Tveit Torsvik

Bilder fra årsmøtet.  Foto: Magnus Tveit Torsvik