Særlig beitene sau og lam i fjell og utmark er utsatt. Bondebladet og Nationen har i det siste publisert flere artikler hvor ulovlige gjerder har medført død og skade på sau og lam.

Vi må alle i organisasjonen spre ut budskapet om at slik adferd fra hytteeiere medfører store plager for sauen og tap for bonden. Først og fremst er dette et tema om dyretragedier.

Noen momenter til opplysning:

  • Dersom det er lovlig for hytteeier å gjerde inn sin eiendom (kommunen har ofte et planverk som ikke tillater dette) så skal gjerde være av en slik art at det ikke er til skade for -eller kan fange dyrene.
  • All bruk av strømgjerder / tråder uten påsatt strøm og tilsyn er forbudt. Slike gjerder må demonteres når man forlater hytta.
  • Strømlenker med belysning osv må monteres slik at beitende dyr ikke kan komme i kontakt med disse
  • Husk at i fjellområder / utmarksområder kan fjellvinden fort omdanne et gjerde til noe helt annet enn det var montert opp som.
  • Dyrevelferdsloven kan pålegge flytting / fjerning av ulovlige gjerder.
  • Vi ønsker i førsteomgang ikke anmeldelser, men ta dette tema opp med konstruktiv kommunikasjon og opplysning.
  • Fint om Utmarksrådet i NSG kan komme opp med en plakat som belyser tema.

Foto i ingess er hentet Bondebladet 5.7.23 av Karen Bleken

bildet under er fra Nationen 5.7.23

Bildet under er hentet fra Bondebladet 2.7.23 av Gaute Freng (foto privat) Lam funnet dødt i trådgjerde.

Bildet under er i fra Bondebaldet 6.7.23 (foto Ola Skrivlien) over 100 ulovlige gjerder på Skei

Bildet under er hentet Bondebladet 5.7.23 av Karen Bleken. Søye overlevde etter å ha blitt klippet løs