Det var Gjerstad lokallag som hadde invitert sine nabolag til fagkveld på Holt landbruksskole. Etter en flott omvisning i de nye lokalene på Tvedestrand vgs, avd Holt, bar det inn i den gamle festsalen. Her luktet det kaffe, kringle og deilig saft.

Vetrinær Trygve Holtebekk inntok podiet og tok møtelyen med på refleksjoner og betraktiningher på tema som: Tørre og rene dyr, Tørr og ren liggeplass, trekkfritt underlag, god luft kvalitet, tilsyn med dyrene, orden, formengder og kvalitet. 

Videre sto lammingen på agendaen med nye tema som: veterinærhjelp, fødselhjelp, melkefeber, jurbetennelse og svakfødte lam. Alle tema engasjerte og det ble spørsmål til sene kvelden.

Fylkeslederen i AAS&G avsluttet med nytt fra fylkesstyret, dyreveldferd og grillasjon 2. juni.