Dark Overlay

Velkommen til Alvdal Sau og Geit

Lokallagsstyre Alvdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jo Agnar Hansen Leder 918 44 695
Birger Steihaug 2. Varamedlem 909 45 333
Ståle Eggestad Styremedlem 994 21 372
Tor Baugslien Styremedlem 911 75 465
Karsten Erik Gråplass Eriksson 1. Varamedlem 917 27 626
Ole Johan Utgaard Kasserer 905 46 218
Ingrid Follstad Nestleder 905 08 994
Dagny Straalberg Mills 3. Varamedlem 922 85 655

Filtrer artikler

Kontaktinfo

Brannvålsveien 312
2560 ALVDAL