Her har me laga eit excel-ark (PDF-format på nett) for diverse gjeterhund aktiviteter i fylket. Skjemaet vil verta oppdatert etterkvart som nye aktiviteter meldes inn til gjetarhundnemda.

For at ein lettare skal finne informasjon, er målet at prøver/kurs/andre aktiviteter etter kvart som dei vert planlagt, havner på denne lista. Arrangør melder frå til sekretær i nemda. Håper me i fellesskap får dette til å fungere, og med det sikrer nok og variert tilbud til alle.                            

Kontaktinfo: Jan Tore Veland. Tlf 95161637 E-post:  jtveland@online.no 

Klikk her for å åpne dokumentet (2023) pdf