Her har me laga et excel-ark (PDF format på nett) for diverse gjeterhundaktiviteter i fylket. Skjemaet vil verta oppdatert ettrkvart som nye aktiviteter meldes inn til gjetarhundnemnda. 

For at ein lettare skal finne informasjon, er målet at prøver/kurs/andre aktiviteter etter kvart som dei blir planlagt, havner på denne lista. Arrangør melder frå til sekretær i nemnda. Håper me i fellesskap får dette til å fungere, og med det sikrer nok og variert tilbud til alle.

Kontaktinfo: Jan Tore Veland, Tlf: 95161637 e-post: jtveland@online.no

Klikk her for å åpne dokumentet (2024) pdf