Den tradisjonelle vårprøven i Masfjorden går i år av stabelen søndag 2.april hjå Åse og Odd Midtbø på adresse Yndesdalsvegen 51 på Hosteland.

Me startar med dommargjennomgang kl. 9.45, og første start kl.10.00. Klasse 3 går først, deretter klasse 2, og klasse 1 til slutt. Dommar er Erlend Kvinnesland.

Startavgift kr. 250,- pr hund betalast til kto.nr. 3632 59 48579 FØR prøvestart.

Det vil verta salg av mat i pausen, etter at klasse 3 er ferdig.

Påmelding åpner 20.mars til Kristian Konglevoll på tlf/sms 995 16 921.

Ved spørsmål, kontakt Stein Dalland på tlf/sms 951 66 544.

Vel møtt!