Prøven vil gå i alle klasser, klasse 3 først, deretter klasse 2 og klasse 1 til slutt. Adresse for dagen er Litlabøvegen 81

Me startar med dommargjennomgang kl 9.00, og første ekvipasje i klasse 3 startar direkte etterpå. Dommar er Gunnar Henning Bakka.

Startkontingent kr. 300,- pr hund betalast til Vipps 762192 eller kto.nr. 3520.50.37517 seinast dagen før prøven.

Det vil verta sal av mat ved arenaen.

Påmelding åpner fredag 22.september til Marte Drange Haugland på sms 97524828, og frist settes til onsdag 4.oktober. (Husk navn og reg.nr på hund, navn på førar og kva klasse ein skal gå).

Om det blir mange påmeldte begrensar me til 2 hundar pr førar.

Velkommen!!