Prøven blir hjå Gunnar Lægreid, Tråavegen 10:

Start kl. 10. Klasse 3 startar, så klasse 2 og klasse 1 tilslutt.

Startkontigent kr. 250,- betalast kontant før start.

Det blir fyrt på grill midt på dagen der ein kan kjøpe pølse i brød og kaffi.

Påmelding innan torsdag 27 oktober på sms eller epost til: Ragnhild tlf. 97 52 59 29 epost: ragnhild.reiseter@kinsarvik.net

Hugs å skrive nummer på hunden din og kva klasse du vil gå.