Ny Giv inviterer til vårmøter følgjande plassar:

  • Onsdag 22. mai Baroniet i Rosendal kl 19.30
  • Torsdag 23. mai hjå Jorunn og Per Ingvald Økland, Lundegrend, Tysnes kl 18.00
  • Mandag 27. mai på Osterøy hjå Else og Audun Seilen, Hartveit kl 18.00
  • Tirsdag 28. mai i Ulvik hjå Kyrre Manger kl 18.00
  • Onsdag 29. mai i Etne hjå Randi Frette og Oddbjørn Sande, Frette kl 19.30

Program for vårmøta: – praktisk arbeid i sauedrifta

På møta vert deltakarane delte i grupper der ein tek føre seg dei praktiske tinga som skal gjerast på denne tida av året.

  • Sauekontrollen om våren i praksis (registreringar)
  • Behandling/dosering/sortering/veging/avføringsprøvar
  • Gjetarhunden
  • Planlegging av uttak av påsettlam, og kriteriar for innkjøp av ny ver

Det blir og sett av godt tid til sosialt samvær, med godsaker på grillen!

Kom og bli med!