Veterinær Ilona Tunbride og Bjørn Hallan vert med oss. Saker til møtet må vera styre i hende innan mandag 8/2. 

Sakliste:
1.  Godkjenning av innkalling og sakliste.
2.  Val av møteleiar.
3.  Val av referent .
4.  Val av to medlemar til å skrive under møteboka.
5.  Årsmelding.
6.  Rekneskap.
7.  Val.
8.  Utviding av oppsamlingshuset.
9.  Arbeidsplan.
10. Innkomne saker.
11. Orienteringssaker.

MonsK