Tema for kvelden:

Kva fordelar har me oppnådd med lammeringen?
Leverer me fleire kvalitetslam no enn før?
Kva kan me gjera for å betra oss?

Karluf Håkull har laga til eit opplegg på dette. Han vil også fortelja litt om sluttfôring av lam. Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynskja vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

Enkel matservering.

Vel møtt til ein interessant kveld!