Han som har hatt fosterteljing på Osterøy tidlegare år, har ikkje tid til å ta fleire buskapar. Osterøy Sau og Geit har difor hatt kontakt med ein annan som har hatt fosterteljing i andre område i Hordaland, med godt resultat. Han kan ta ein del buskapar hjå oss. Fosterteljinga vert i siste halvdel av januar.  

Er du interessert, ta kontakt med Ronny Sylta, tlf. 93057053

 

 

Tekst: Eiliv Veseth