Alle som er med i sauekontrollen kan møta med verlam til kåring. Kåringa startar kl. 9.00, og me vil oppfordra alle som skal kåra om å vera på plass før kl. 9.

Kåringsreglane finn du under «Verlamkåring» på heimesida.

          

Eiliv Veseth