Innmelding av lam kan sendast til Karluf Håkull, karluf.hakull@nortura.no.

Kåringsreglane er det viktig å lese gjennom på førehånd. Desse finn de HER.

Kåringa skjer ved det raude merket på bilete under (parkering ved Gunnebo Anja Industrier AS). 

 

Det vert salg av mat og drikke. 

Vel møtt til ein kjekk dag på kåringssjå!