Kurshaldar er tindebestigar Jørn M. Brudvik.

Stad: Hjå Jørn på Bruvik. 

Kurset er for medlemmer i OSG og sankehjelp (hyrekarar). 

Påmelding til Mons Kjetil, tlf.: 917 43 411

Vel møtt!