I 2013 leverte me slakt frå Grønskaret veke 5 (85dyr), veke 9 (81 dyr), veke 12 (30 dyr) og veke 15 (32 dyr). Ut frå prisprognosen vil det vera rett å venta med levering til veke 9. Då kan me også levera verlam som er brukt i paringa. Men enkelte må kanskje levera tidlegare ut frå for- og plass-situasjonen. Eg har derfor sett opp same leveringsveker første halvår 2014.
 
Eg reknar altså med at det vert levering veke:
 
                               Veke 5,  Veke 9,  Veke 12, og  Veke 15.
 
Det kan verta forandringar visst det er lite innmelding av sau og lam til Nortura desse vekene.
 
 
Eiliv Veseth