Innmelding innan onsdag 23. november til Ronny Sylta (93057053) eller Eiliv Veseth (41201840).

Viktig at det vert stua skikkeleg i inste rommet på bilen/hengaren så det vert plass til alt!