Hengar står på utstillingsplassen heile dagen fram til kl. 21.00. 

Innmelding til Else Hartveit Seilen tlf. 909 40 438 / 56 39 04 78.

Hugs namn, nummer, antall kolli på kvar sekk.