Med alt fra surt vær, til påskestemningsvær klarte laget nok en gang å arrangere vellykka gjeterhundkurs. Vi hadde totalt 17 deltakere på kursene. Ene kurset var i Garmo hos Johnny Kveen. Det andre som egentlig var planlagt i Lom ble gjennomført på Dovreskogen hos Elin Lerhaugen med hensyn til vær og føreforhold, samt dyrevelferd. Deltakerne var kjæmpetilfreds med kursene. Torkjel og Ronny har som vanlig gjort en kjempejobb i regi av laget. Noen av deltakerne hadde ønske om at laget ser på mulighetene for en oppfølging på ett senere tidspunkt med de samme instruktørene. Deltakeren hadde også andre ideer til oppfølging som de håpet at ble tatt med videre inn til, styret for en vurdering. 

Laget vil rette en stor applaus til lagets deltakere, våre eminente instruktører og de som stilte areal og sau disponibel til arrangemnetet.

Laget tar med seg de inspill vi fikk for videre vurderinger.  Laget ønsker alle sammen lykke til videre fremover med hundene.

Tusen takk for ei fin gjeterhundhelg.