I den samanhengen har vi laga eit skjema dere kan fylla ut og senda inn.

Vi har òg fått tilsendt nokre årsmeldingar, og oppfordra andre lag til å gjera det same.

Fåvang Sau og Geit

Gausdal Sau og Geit

Vestre Slidre Sau og Geit