Tobias Stubrud forteller:  

Værsalget i Oppland i år har vært utrolig bra. Ring 41 gransket 174 NKS værer og 29 spælværer siste år. Det blir 205 værer totalt og alt er solgt uten en eneste annonse eller annen markedsføring. Særlig på spælfronten har det vært etterspørsel etter ganske mange flere værer enn det vi har kunnet tilby. I tillegg til dette er det rapportert om et uvanlig godt salg av kåra værlam rundt omkring i fylket. Dette har ført til en viss mangel på kåra og granska værer i enkelte distrikt. Etter det jeg har forstått har det løst seg med å supplere fra andre områder i Oppland

Vi i ring 41 ser på dette som at det er stadig flere som ser verdien av gode avlsdyr og at dette kan dokumenteres gjennom gransking og kåring. Vi var så heldige at vi hadde Håkon Sigstad som solgte værer for oss i mange år og etablerte en kultur for å bruke granska værer i Oppland. Etter det har Hans Petter Vaberg stått for værsalget i mange år nå. Som leder i ringen i Oppland ser jeg på dette som et bevis på at han har bygget opp et kontaktnett og en tillit blant kjøperne av avkomstgranska værer. Kjøperne har sett at dette har gitt resultater i egen besetning og kommer tilbake og kjøper avkomstgranska vær også neste gang de skal ha vær. Det er moro å selge vær til alle, men det er spesielt moro når kunden kommer tilbake og vil ha mer. Da tyder det på at varen har svart til forventningene.

Det er også en endring blant kjøperne i ønske om vær. Tiligere var det fler som ”bare skulle ha en vær” og helst billig. Dette har nå endret seg og stadig flere ønsker seg vær med høyest mulig indeks selv om disse er litt dyrere. Denne endringen er veldig gledelig da det tyder på at det blir stadig mer profesjonelle saueholdere i Oppland, også blant de som ikke er med i ring.  Dette er en utvikling som er bra for framtida i saunæringa.

En ting som underbygger dette er at mange kjøpere bruker delindeksene aktivt i sitt ønske om vær. Det har vært en trend det siste året at mange ønsker en god morsau med moderat lammetall. Dette stemmer godt med den retningen som avlen er i og sauen vår vil nok bevege seg i den retning framover. Vi er heldige med at både spæl og NKS er en god kombinasjonssau som ivaretar flere sider av avlen. De som er mer interessert i kjøtt og tilvekst får værer med gode delindekser på dette.

Pål Kjorstad tok utgangspunktet i den forrige omorganiseringa i avlen da han fortalte avlsmiljøet i Sør-Trøndelag korleis opplendingene gjer det med ein ring og fleire avdelinger. Han fortalde også fordelen Oppland har med et tett og godt samarbeid mellom "Sau og Geit" og ringsystemet i Oppland.

Word-fil av powerpointen finn der her: