Thor Blichfeldt seier dette om referatet, som døkk finn her.

Det er et omfattende dokument på 58 sider, men mye "lærestoff" i avl. Ringene må som minimum få med seg det praktiske som gjelder for avlssesongen 2015/2016, og jeg vil spesielt henlede oppmerksomheten på:

·        Sak 8.5 Ulldømming av prøveværskandidater på spæl 2015
Spælringene får et informasjonsbrev om noen få dager.

·        Sak 15 Vektlegging av delindeksene i O-indeksen

·        Sak 16 Regler for avkomsgransking

o   16.8 Bruk av værene i den enkelte flokken – Les dette grundig

·        Sak 17 Veiledende priser på livdyr