Framtidas saueavl v/Thor Blichfeldt

Info fra Grobakken Landmek/Husdyrsystemer, v/Knut Bergene

Organisasjonsarbeid i NSG, v/Ken Lunn

Utfordringer i beiteområde, v/Jonny Mathisen

Beredskapsplanarbeid i beiteområder, v/Marit Mjøen

Nortura v/Erling Skurdal

Generasjonsskifte v/Gro og Ingrid Arneng

Generasjonsskifte v/Unn Randi og Per Liahagen

Nyheter innen elektronisk overvåking v/Nicolay B. Jansen

Nyheter innen elektronisk overvåking v/Marit Mjøen og Arnstein Solem

Info fra og om NSG