Velkommen til Årsmøte i Haugalandgjeterhundnemd 13 februar kl 19.30 i Ersland Bedehus.

Sakliste er vedlagt nedenfor

 har du nokon saker som du vil ta opp så ta kontakt med styret inne 6 februar. 

Mvh Styret.