Sau og Geit region Dalane ønsker å starte et gjeterhundlag, og har i den forbindelse arrangert fem treningskvelder på ulike steder rundt omkring i området. 

- "Det har vært en helt fantastisk start, med rundt 20-25 hunder hver gang", forteller Ola P. Hetland, en av initiativtakerne. Han er også styremedlem i Rogaland gjeterhundlag. 

Gruppa som jobber sammen om å arrangere fellestreningene har lagt opp til videre treninger utover høsten.  - "Folk stiller seg veldig positive til dette, og de får veldig god hjelp av Glenn Nodland og Jan Tore Brattebø. De gjør en veldig god jobb med å hjelpe alle." fortsetter Hetland. 

Tid og sted for videre fellestreninger er:

3/9  - Jan Tore Brattebø
10/9 - Leif H. Korsbø
17/9 - Børge Høyland
24/9 - Glenn Nodland
1/10 - Sokndal

med oppstart kl 17 hver trening.