Finale

De åtte beste fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde (som ikke kvalifiserte seg dagen før) er kvalifiserte til finalen. Oversikt over de kvalifiserte finner du her. 

Finalen holdes lørdag, 5. desember hos Sven Kverneland. Kvalifiserte som ønsker å delta må melde fra så snart som mulig om de tenker å delta, senest innen lørdag, 28. nov med å sende en e-post til RGL

Fatlandcupen har sine innledende runder på lørdag og søndag, 10. og 11. oktober. Disse blir arrangert på Tengesdal, og det nye gjeterhundlaget i Dalane er medarrangør.

Det blir benytta NKS. Dommere blir Jacob Vetrhus og Hartvig Johnsen, hver sin dag. Adresse for dagen er Tengesdalvegen 700, 4387 Bjerkreim

Dommergjennomgang 08:45, første startende hund kl 09. 

Deltakeravgift på 300,- skal først betales når deltakerplass er bekreftet, og må være betalt innen oppstart konkurransedagen. Innbetales da til kontonr: 3250.10.23395. Merk med "Fatland cup". 

Startlister

Her er startliste for innledende runde - lørdag (Blir publisert etter påmeldingsfristen)

Her er startliste for innledende runde - søndag (Blir publisert etter påmeldingsfristen)

De åtte beste ekvipasjene fra innledende runde på lørdag og de åtte beste fra runden på søndag, som ikke allerede har kvalifisert seg på lørdagen, går videre til finalen i cupen.  I finalen blir det dobbelhent og sortering. Finalen vil skje lørdag, 5. desember hos Sven Kverneland. . 

På årsmøtet ble vedtektene for Fatlandcupen vedtatt, og nytt fra og med i år er at de nye fylkesgrensene blir lagt til grunn for deltakelse i cupen. Det vil si at førere fra Rogaland, Agder og Vestland kan delta, og dermed kan førere fra .  tidligere Aust-Agder og Sogn og Fjordane også melde seg på. Ekvipasjer fra disse fylkene vil derfor bli prioritert. Det er en begrensning på tre hunder pr. fører, men det fylles på med flere hunder fra de nevnte fylkene om det er plass, før det tas inn hunder fra andre fylker. Det er en begrensning på totalt 45 ekvipasjer per innledende runde. 

Påmelding

Her er påmeldingsskjemaet for innledende runde - lørdag.   

Her er påmeldingsskjemaet for innledende runde - søndag

Her er påmeldingsskjema for finalen. (Lenke publiseres etter de innledende rundene).

Påmeldingsfristen for innledende runder er søndag, 4. oktober, men det kan bli fullt før påmeldingsfristen. Da opprettes venteliste. 

Resultater

Foreløpige resultater vil bli vist på skjerm på arenaen, samt at det legges ut bilder av resultater i Facebook-gruppa til Rogaland gjeterhundlag. Endelige resultat finner du på terminlista

 

I tettpakket prøveprogram i dagens gjeterhund-Norge, har det dessverre ikke vært mulig å unngå kollisjoner med andre prøver.  Noen førere fra Rogaland er i år på EM på disse datoene, samt at Hordaland i år arrangerer sitt FM samme helg og ikke i den tradisjonelle FM-helga.  På grunn av EM og at prøvenemnda har tildelt Hordaland NS-prøve i den tradisjonelle FM-helga, så har dette ført til en del forflytninger i det vanlige prøveprogrammet.  Vi har hatt gjentakende dialog med Hordaland angående dette, men akkurat i år blir det derimot kollisjon med disse prøvene. Vi ønsker naturligvis at flest mulig skal kunne delta, og håper å unngå kollisjoner neste år.  Med et stadig tettere prøveprogram i Norge kan dette allikevel bli vanskelig å unngå også framover.